Журнал «Экономика промышленности» №4(56) 2011 год


Стратегія розвитку світового ПЕК та його регіональні особливості   
Автор:Бурлака В.Г.
Файл:

Обоснование мер противодействия коррупции в системе налоговых отношений Украины:
неоинституциональная модель

Автор:Половян А.В., Бавин В.В.

Файл:

Кластерний підхід до реалізації державних та регіональних цільових програм в енерго-
збереженні

Автор:Юдін М.А.

Файл:

Проблемы и перспективы международных транзитных перевозок в Украине Автор:Петренко Е.А.
Файл:
Інструменти та механізми забезпечення моніторингу реалізації транскордонних проектів
Автор:Цісінська О.Б.

Файл:

Регулирование цены на природный газ на конкурентном рынке в Украине Автор:Кордюкова М.А.

Файл:

Уточнення змісту терміна «матеріальний потік на промисловому підприємстві» Автор:Трушкіна Н.В.

Файл:

Державне регулювання процесу реформування житлово-комунального господарства: підсумки
та перспективи
Автор:Петрушевський Ю.Л.

Файл:

Структурні зрушення в промисловості як фактор енергоефективності
Автор:Романенко В.А.

Файл:

Розвиток чорної металургії України в умовах кризи

Автор:Чентуков Ю.І.

Файл:

Технологічна структура промисловості України в контексті збалансованості структурних
пропорцій економіки

Автор:Ромусік Я.В.

Файл:
Вплив трансформаційних ринкових процесів на рівень конкурентоспроможності
українських підприємств

Автор:Решетнікова Т.П.

Файл:

Модернізація вітчизняної промисловості: аналіз тенденцій та перспективи розвитку
Автор:Грига В.Ю.

Файл:
Сутність та напрями процесу реструктуризації підприємств житлово-комунального
господарства в умовах реформування власності України

Автор:Водовозов Є.Н.

Файл:

Організаційні основи лізингових взаємовідносин у вугільній галузі України
Автор:Гришко Н.В., Кунченко О.В.

Файл:

Методичні підходи до оцінки економічної складової техніко-технологічного потенціалу
промислового підприємства

Автор:Охтень О.О., Передерєєва О.С.

Файл:
Модель управління у фармацевтичній компанії на основі стратегічного аналізу ситуацій
Автор:Клунко Н.С.

Файл:

Использование метода динамического программирования при решении дискретных
технико-экономических задач

Автор:Ляхов А.В., Шмидт Д.С.

Файл:

Оценка эффективности системы логистики промышленного предприятия
Автор:Швец В.Я., Швец Л.В.

Файл:

Методология рефлексивного управления процессами освоения новых рынков сбыта
промышленной продукции

Автор:Устинов Е.А.

Файл:

Розкриття інформації як напрям підвищення рівня капіталізації відкритих акціонерних
товариств

Автор:Шевченко Н.В.

Файл:

Інформаційний ресурс у контексті теорії факторів виробництва
Автор:Коваленко Ю.О.

Файл:

Електронна торгівля в системі світогосподарських відносин
Автор:Чучко Н.О., Лозікова Г.М.

Файл:

ІКУ – основа побудови інформаційного суспільства
Автор:Козлова Л.В.

Файл:
Аналіз причин низької інноваційної активності високотехнологічних підприємств України
Автор:Амоша О.І., Саломатіна Л.М., Передерій С.Л.

Файл:

Оценка привлекательности инвестиционных проектов угледобывающего предприятия
Автор:Евдокимов Ф.И., Розумная Н.В.

Файл:

Обґрунтування застосовування мікроекономічних моделей для оцінки макроекономічних
змін на основі інновацій

Автор:Щетілова Т.В.

Файл:
Маркетинг інновацій як один з інструментів забезпечення конкурентоспроможності
підприємства

Автор:Телишевська Л.І., Майборода Т.А., Підвальна К.С.

Файл:

Аналіз світового досвіду інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств
Автор:Віноградова О.Р.

Файл:

Оцінка наукових підходів у визначенні інноваційного потенціалу підприємств
Автор:Родіонова І.В.

Файл:

Розробка інвестиційної програми розвитку вугледобувних підприємств на основі SWOT- та
PESТ-аналізу

Автор:Лозинський І.Є.

Файл:

о питання вдосконалення політики ціноутворення в сучасних умовах господарювання

Автор:Єськов О.Л., Федорова Н.В.

Файл:

Механизм управления развитием промышленного предприятия
Автор:Филипишин И.В.

Файл:

Підприємницький труд як природна мотиваційна функція господарювання
Автор:Ткаченко В.А., Гаращук О.В.

Файл:

Формування стратегічної програми технологічного оновлення лінійної частини магістральних
газопроводів

Автор:Гораль Л.Т.

Файл:

Вплив дії податкової системи на розвиток підприємства
Автор:Міньковська М.В.

Файл:

Анализ влияния теории информационных каскадов и стадного поведения агентов на
формирование финансовых пузырей

Автор:Лепа Р.Н., Солодухин С.В.

Файл:

Политика оптимизации численности персонала и доходов в горно-химическом производстве
Автор:Павлов К.В., Селин И.В.

Файл:

Крос-культурні засади дослідження обґрунтування основних передумов побудови
інформаційного суспільства

Автор:Татомир І.Л., Гук Н.А.
Файл:
Перспективи сталого розвитку регіону

Автор:Гріневська С.М.

Файл:
Мотивація праці та реалізація її механізму на видобувних дільницях вугільних шахт
Автор:Пономаренко О.П.

Файл:

Основные компетенции специалиста по управлению персоналом в США и Великобритании
Автор:Каганова С.Д.

Файл:

Дослідження рівня корпоративної культури галузі машинобудування
Автор:Зеркаль А.В.

Файл:

Оцінка ефективності інтелектуального капіталу підприємства з урахуванням негрошових
ефектів його використання

Автор:Корнєва О.В.

Файл:

Компенсаційний пакет як стимулююча частина витрат на персонал
Автор:Орлова В.К., Камінська І.Б.

Файл:

Проблеми благоустрою та водопостачання стримуючі фактори у розвитку житлово-
комунального господарства

Автор:Мельникова О.С.

Файл:

Обоснование целесообразности совершенствования системы мотивации управления
персоналом в сбытовой деятельности торгового предприятия

Автор:Дорофеева А.А., Фураева Н.В.

Файл:

Анотації

Файл:

Содержание

Файл: