Журнал «Економіка Промисловості»  №54(2-3)  2011 рік
Доцільність запровадження індустріальних парків в Україні
Автор:Молдован О.О. .
Файл: PDF.

Жовтанецький В.І., Заблоцький Б.Ф.
Автор:Жовтанецький В.І., Заблоцький Б.Ф. .
Файл: PDF.

Вплив світових господарських тенденцій на економічне зростання у старопромислових регіонах України: ризики та загрози
Автор:Снігова О.Ю. .
Файл: PDF.

Базовые принципы налоговой политики в системе налогообложения труда
Автор:Веткин А.С., Каганова С.Д. .
Файл: PDF.

Анализ коррупции в системе налоговых отношений в Украине
Автор:Бавин В.В. .
Файл: PDF.

Регуляторний режим міжбюджетних трансфертів у регіональному розвитку
Автор:Солдак М.О. .
Файл: PDF.

Направления и инструменты антикризисной политики стран БРИКС
Автор:Кулиш Е.В., Телюк В.А. .
Файл: PDF.

Совершенствование региональных целевых программ – инструмента управления социально-экономическим развитием Одесского региона и его конкурентоспособностью
Автор:Пивоварчук И.Д. .
Файл: PDF.

Державне регулювання трансфертного ціноутворення в Україні
Автор:Тищук Т.А. .
Файл: PDF.

Адаптаційні механізми в управлінні розвитком промислових підприємств
Автор:Саломатіна Л.М. .
Файл: PDF.

Проблеми та стратегічні пріоритети розвитку сировинної бази металургійного виробництва
Автор:Ращупкіна В.М. .
Файл: PDF.

Синергетический эффект как конкурентное преимущество отечественных предприятий и способы его достижения
Автор:Извекова Е.В., Дорофеева А.А. .
Файл: PDF.

Стратегия институциональных преобразований в сфере железнодорожного транспорта
Автор:Петренко Е.А. .
Файл: PDF.

Морські перевезення світовим торговельним флотом: попит та пропозиція
Автор:Бичковський А.Ю. .
Файл: PDF.

Проблеми та можливості споживання енергії в Україні
Автор:Іванова В.В., Морева В.В., Каменева Н.В. .
Файл: PDF.

Тенденции и особенности развития металлургической отрасли зарубежных стран в посткризисный период
Автор:Никифорова В.А. .
Файл: PDF.

Трансформаційні зміни в харчовій та переробній промисловості країн-учасниць СНД: проблеми та перспективи для України
Автор:Чеботарьов В.А., Чеботарьов Є.В. .
Файл: PDF.

Стратегії та підходи до реструктуризації підприємств сфери ЖКГ в умовах реформування власності України
Автор:Водовозов Є.Н. .
Файл: PDF.

Региональные и отраслевые особенности интенсификации производства
Автор:Павлов К.В. .
Файл: PDF.

Моделювання варіантів сценаріїв розвитку подій при формуванні стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства
Автор:Романишин М.І., Шпак Н.О. .
Файл: PDF.

Особливості формування економіко-математичних моделей оцінювання технічного стану основних фондів промислових підприємств за методом капіталізації
Автор:Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Колещук О.Я. .
Файл: PDF.

Оптимізація витрат на матеріальні ресурси при допустимому рівні ризику непоставки
Автор:Хобта В.М., Прохоренко О.О. .
Файл: PDF.

Аналіз та розробка методики розрахунку витрат на підготовку спеціаліста у сфері цивільного захисту у ВНЗ МНС України
Автор:Куценко М.А. .
Файл: PDF.

Удосконалення системи оцінки транспортного потенціалу регіону
Автор:Козлов В.С. .
Файл: PDF.

Теоретические аспекты исследования механизма сопротивления инновациям
Автор:Гонтовая Н.В., Коваленко Н.В. .
Файл: PDF.

Першочергові умови активізації інноваційної діяльності як основи товарної політики сучасних підприємств
Автор:Телишевська Л.І. .
Файл: PDF.

Особливості планування інвестиційних проектів з відтворення виробничої потужності збиткових вуглевидобувних підприємств
Автор:Лозинський І.Є. .
Файл: PDF.

Энергетический менеджмент как механизм активизации инновационной деятельности в экономике
Автор:Бурлака В.Г. .
Файл: PDF.

Теоретико-методологічні засади адаптивного інноваційного розвитку
Автор:Гринько Т.В. .
Файл: PDF.

Концептуальний підхід до формування багатокомпонентної стратегії підприємства харчової галузі
Автор:Кокодей Т.О. .
Файл: PDF.

Маркетингова політика комунікацій підприємств з виробництва м’яса та м’ясопродуктів України
Автор:Звягінцева О.Б. .
Файл: PDF.

Стан корпоративної культури галузі машинобудування
Автор:Зеркаль А.В. .
Файл: PDF.

Методические подходы к формированию учета затрат по центрам ответственности на предприятиях металлургической отрасли
Автор:Богачева А.В. .
Файл: PDF.

Теоретико-методичний інструментарій формування комбінованих політик управління оборотним капіталом
Автор:Єрмак С.О. .
Файл: PDF.

Теоретичні засади фінансового планування та прогнозування
Автор:Проказа Т.В. .
Файл: PDF.

Мировой опыт ценообразования на рынке лекарственных средств и возможности его использования в России
Автор:Клунко Н.С., Рета М.В. .
Файл: PDF.

Управління залученням коштів і його влив на конкурентні переваги машинобудівних підприємств
Автор:Партин Г.О., Задерецька Р.І. .
Файл: PDF.

Оцінка стану охорони та безпеки праці й соціально-економічних наслідків їх незабезпечення у вугільній промисловості України
Автор:Залознова Ю.С., Брага І.Г. .
Файл: PDF.

Мотивація ініціативної творчої економічної діяльності як основи громадянського суспільства
Автор:Ткаченко В.А., Гаращук О.В. .
Файл: PDF.

Системный подход к социально-экономическим отношениям в сфере охраны труда
Автор:Бойченко Н.В. .
Файл: PDF.

Всебічно збалансований розвиток та міжнародна міграція робочої сили: проблеми взаємовпливу
Автор:Гуменюк Ю.П. .
Файл: PDF.

Обґрунтування комплексу кількісних характеристик для визначення вартісних параметрів управління людським капіталом
Автор:Фонарьова Т.А. .
Файл: PDF.

Оценка человеческого капитала промышленного предприятия в условиях инновационного развития
Автор:Омельченко С.Н. .
Файл: PDF.

Экологоориентированное стратегическое планирование – базис развития территориальных экономико-экологических систем
Автор:Хумарова Н.И. .
Файл: PDF.

Анотації
Автор: .
Файл: PDF.

Содержание
Автор: .
Файл: PDF.