Журнал «Економіка Промисловості»  №53(1)  2011 рік
Бизнес-процессное управление и его возможное воздействие на украинскую угольную промышленность
Автор:Амоша А.И., Витушко О.В. .
Файл: PDF.

Шляхи подолання світової фінансової кризи, запровадження світової резервної валюти і організації міжнародного банку для управління нею
Автор:Швайка М.А., Пельо А.Б.
Файл: PDF.

Старопромислові регіони України в післякризовий період: проблеми ефективного розвитку
Автор:Снігова О.Ю..
Файл: PDF.

Становлення й розвиток теорії та практики маркетингу в Україні
Автор:Звягінцева О.Б. .
Файл: PDF.

Державне регулювання створення й функціонування формувань холдингового типу продовольчого комплексу: проблеми і перспективи
Автор:Чеботарьов В.А. .
Файл: PDF.

Імпорт в Україну високотехнологічних товарів виробничого призначення: проблеми дослідження, шляхи вирішення
Автор:Саліхова О.Б., Крехівська Н.О.
Файл: PDF.

Митний режим експорт: алгоритм реалізації та напрями вдосконалення
Автор:Осадча Н.В..
Файл: PDF.

Інтеграційні процеси фінансового та промислового капіталу як матеріальна основа корпоративного підприємництва
Автор:Левковська Л.В. .
Файл: PDF.

Роль нафтового комплексу в забезпеченні енергетичної безпеки держави
Автор:Чукаєва І.К. .
Файл: PDF.

Вплив конкурентної політики на розвиток машинобудування в Україні
Автор:Романенко В.А.
Файл: PDF.

Передумови формування та поточний стан галузевої структури виробництва в Україні
Автор:Юрик Я.І., Коновалов Ю.І. .
Файл: PDF.

Функціонально-вартісний підхід до управлінської діяльності: аналіз і контроль складних систем
Автор:Ходарєва О.О., Шульга Л.О. .
Файл: PDF.

Аналіз розвитку промисловості України в умовах трансформаційних змін
Автор:Ватченко О.Б., Свистун К.О. .
Файл: PDF.

Практика здійснення реструктуризації підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід
Автор:Дорофєєва Г.А., П'янова А.О. .
Файл: PDF.

Удосконалення системи тарифів як необхідна передумова переходу до економічних методів державного регулювання в електроенергетиці України
Автор:Шевчук В.Р., Перфілова О.Є. .
Файл: PDF.

Оцінка галузевих показників продуктивності енергетичного фактора виробництва у промисловості України
Автор:Ходико Д.І. .
Файл: PDF.

Использование альтернативных источников топлива на промышленных предприятиях Украины
Автор:Белопольский Н.Г., Захарченко Д.А. .
Файл: PDF.

Підвищення інноваційної активності підприємств за умови реалізації маркетингової товарної політики
Автор:Телишевська Л.І. .
Файл: PDF.

Інноваційна ємність із точки зору неодарвінізму і термодинаміки відкритих систем
Автор:Козик В.В., Сидоров Ю.І., Черняк О.Ю. .
Файл: PDF.

Методичні підходи до управлінського обліку та аналізу ефективності інноваційної діяльності й інноваційної активності підприємств
Автор:Єжакова Н.В. .
Файл: PDF.

Рентабельність як складова оцінки ефективності діяльності торговельних підприємств на ринку нафтопродуктів України
Автор:Дронова А.Ю. .
Файл: PDF.

Научно-методические подходы к активизации инновационной деятельности малого и среднего бизнеса
Автор:Булеев И.П., Дементьева Т.А. .
Файл: PDF.

Институциональные условия усиления внедрения инноваций и инвестиций интенсивного типа
Автор:Павлов К.В. .
Файл: PDF.

Проблеми та перспективи інноваційного розвитку України
Автор:Кендюхов О.В., Кривчиков А.О., Шпарьова А.М. .
Файл: PDF.

Інноваційний механізм модернізації нафтового сектору в Україні
Автор:Бурлака В.Г. .
Файл: PDF.

Формування інвестиційної стратегії промислового підприємства з урахуванням очікувань кон’юнктурних змін
Автор:Мархайчук М.М. .
Файл: PDF.

Международные и региональные аспекты стабилизации экономики на современном этапе развития
Автор:Антипенко Д.В., Михалёва Е.В. .
Файл: PDF.

Роль міжнародного інноваційного та науково-технічного співробітництва у підвищенні конкурентоспроможності машинобудівної галузі
Автор:Важинський Ф.А., Гаврилко П.П., Колодійчук А.В. .
Файл: PDF.

Фактори, що впливають на ефективність мерчандайзингу для провідних підприємств сокової галузі України
Автор:Лазуткіна А.В. .
Файл: PDF.

Шляхи запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці промислового підприємства
Автор:Паліга Н.Б., Світлична Ю.В. .
Файл: PDF.

Економічний аналіз рівня інформаційного захисту підприємства
Автор:Танцюра М.Ю..
Файл: PDF.

Методичні аспекти аналізу основних тенденцій розвитку підприємств будівельної галузі України
Автор:Кучер В.А. .
Файл: PDF.

Забезпечення майбутніх платежів як джерело покриття витрат на ремонт основних засобів і його бухгалтерський облік
Автор:Терещенко В.С. .
Файл: PDF.

Шляхи підвищення ефективності формування фінансового потенціалу місцевого бюджету та його оцінка
Автор:Крук О.М. .
Файл: PDF.

Мотивація персоналу агропромислових підприємств: проблеми та напрями забезпечення
Автор:Котова Н.І., Кучеренко І.Ю. .
Файл: PDF.

Життєвий цикл розвитку конкурентоспроможності фахівця, чинники та складові його формування
Автор:Кримова М.О. .
Файл: PDF.

Мотивація громадянського суспільства на основі ініціативної творчої економічної діяльності та соціалізації суспільства
Автор:Ткаченко В.А., Щукін О.І. .
Файл: PDF.

Наукові підходи до формування механізму мотивації та управління персоналом
Автор:Фролов В.О. .
Файл: PDF.

Шляхи підвищення мотивації ефективності використання трудового потенціалу
Автор:Шамілева Е.Е. .
Файл: PDF.

Критерії оптимального забезпечення кадровими ресурсами МНС України
Автор:Куценко М.А. .
Файл: PDF.

Організація документообігу з обліку витрат на природоохоронну діяльність
Автор:Корнєєва Т.І. .
Файл: PDF.

Анотації
Автор: .
Файл: PDF.

Содержание
Автор: .
Файл: PDF.