Home Опубліковано монографію д.е.н., професора Р.М. Лепи «Моделі рефлексивного управління в економіці»
Редакційна колегія науково-практичного журналу «Економіка промисловості» пропонує читачам ознайомитися з короткою інформацією про монографію д.е.н., професора Р.М. Лепи «Моделі рефлексивного управління в економіці»

Лепа Р.М. Моделі рефлексивного управління в економіці: моногр. / Р.М. Лепа, НАН України, Ін-т економіки пром-сти. - Донецьк, 2012 рік. - 380 с.

Монографію присвячено обґрунтуванню рефлексивного підходу до управління економічними системами. Досліджено теоретико-методологічні аспекти застосування рефлексивних процесів в економіці, ідентифіковано передумови і основні проблеми рефлексивного управління. Запропоновано економіко-математичні моделі рефлексивних процесів в різних сферах економічної діяльності, що дозволяють мінімізувати суб’єктивність і підвищити ефективність прийняття управлінських рішень.

Рекомендується вченим та фахівцям, докторантам та аспірантам, які займаються питаннями управління економічними об'єктами, а також питаннями рефлексивного управління.

Коротка інформація про монографію в форматі (* PDF.) - завантажити

 

Останнє оновлення (Середа, 11 квітня 2012, 00:25)

 
 Creative Commons