Home Колективна монографія «Податкова політика: методологія, теорія та практика
Редакційна колегія науково-практичного журналу «Економіка промисловості» пропонує читачам ознайомитись з колективною монографією «Податкова політика: методологія, теорія та практика.

Налоговая политика: методология, теория и практика: моногр. /В.П. Вишневский, О.В. Виецкая, О.Н. Гаркушенко, Ю.А. Мазур, Е.В. Соколовская, В.Д. Чекина; под общ. ред. В.П. Вишневского / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2011. – 528 с.

Розглянуто питання методології податкової політики, проблеми її формування і реалізації в сферах амортизації основних засобів, нерухомого майна, екологічного регулювання і міжнародної торгівлі, що базуються на аналізі сучасної теорії і практики оподаткування, економіко-математичному моделюванні податкових відносин. Обґрунтовано рекомендації з удосконалення податкової політики України.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Повна версія монографії на російській мові в форматі (*.pdf) – завантажити

 

Останнє оновлення (Неділя, 08 квітня 2012, 23:42)

 
 Creative Commons