Home Опубліковано монографію "Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти"
В Інституті економіки промисловості НАН України видано колективну монографію "Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти". Редакційна колегія науково-практичного журналу "Економіка промисловості" пропонує читачам ознайомитись з її змістом.

Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с.

У монографії визначено засади забезпечення сталого розвитку України та її промислових регіонів у контексті соціального та людського розвитку. Розроблено систему оцінки ризиків ресурсного забезпечення сталого розвитку. Розкрито вплив соціального капіталу на формування сталого розвитку. Визначено взяємозв’язок і взаємозалежність людського та сталого розвитку. Наведено теоретичну модель взаємозв’язку людського розвитку, нагромадження людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності промислового регіону. Розкрито механізми активізації участі населення у забезпеченні сталого розвитку промислового регіону.

Для фахівців державних та регіональних органів управління, науковців, освітян, промисловців, викладачів, аспірантів, студентів.

Повна версія монографії у форматі (*.pdf) – завантажити.

 

Останнє оновлення (Вівторок, 03 квітня 2012, 03:20)

 
 Creative Commons