Журнал «Економика Промисловості»  №43  2008 год
Концептуальні орієнтири промислової політики України (на середньострокову перспективу).
Автор: Амоша О.І., Вишневський В.П., Збаразська Л.О. .
Файл: PDF.

Формалізація умов доцільності інституціонального бізнес-асоціювання промислових підприємств
Автор: Болдир Г.М. .
Файл: PDF.

Удосконалення системи непрямого оподаткування в контексті реформування державних фінансів України
Автор: Волков Д.О. .
Файл: PDF.

Ефективність управління клієнтським капіталом
Автор: Кендюхов О.В. .
Файл: PDF.

Кризис и структурные пропорции в развитии макроэкономической системы
Автор: Беленцов В.Н. .
Файл: PDF.

Особливості впливу змін підприємства на його вартість
Автор: Воронков Д.К. .
Файл: PDF.

Вплив теорії зацікавлених сторін на управлінський облік
Автор: Редченко К.І. .
Файл: PDF.

Тенденції та перспективи розвитку промисловості України
Автор: Федулова Л.І. .
Файл: PDF.

Особенности отраслевых программ развития промышленности
Автор: Кулиш Е.В., Телюк В.А. .
Файл: PDF.

Промисловість у системі національної безпеки України
Автор: Кічурчак М.В. .
Файл: PDF.

Синергетичний ефект маркетингової стратегії диверсифікації в умовах сезонного характеру виробництва
Автор: Ляшенко В.І., Ляшенко С.В. .
Файл: PDF.

Концептуальные положения стратегии и тактики в управлении ресурсным потенциалом предприятия
Автор: Берсуцкий А.Я. .
Файл: PDF.

Оптимальная цена промышленного товара и ее прогнозирование в системе ценового управления на предприятии
Автор: Корж М.В. .
Файл: PDF.

Перспективи створення транскордонного морського кластера в Чорноморському регіоні
Автор: Єрмакова О.А. .
Файл: PDF.

Структурні дисбаланси та середньострокові сценарії інноваційного інвестування наукомістких трансформацій у промисловості
Автор: Одотюк І.В. .
Файл: PDF.

Теоретичні основи формування механізму управління інноваційною діяльністю
Автор: Кравченко С.І., Парвіна Т.Г. .
Файл: PDF.

Аспекти бюджетування: переваги та недоліки, успіхи та помилки
Автор: Міньковська М.В., Виноградова Ю.О. .
Файл: PDF.

Экономическое обоснование и нормативное обеспечение государственного регулирования деятельности естественных монополий
Автор: Кордюкова М.А. .
Файл: PDF.

Анализ динамики роста цен на энергоносители и ее влияние на структуру металлургического производства
Автор: Назюта Л.Ю., Федосова И.В. .
Файл: PDF.

Развитие экологического маркетинга в решении проблем старопромышленного региона
Автор: Дубницкий В.И., Ищенко А.А., Тимарцев А.Ю. .
Файл: PDF.

Безпека праці – умова збереження та розвитку трудового потенціалу України
Автор: Заюков І.В. .
Файл: PDF.

К воросу о партнерстве в социальном секторе
Автор: Ткаченко Е.Ю. .
Файл: PDF.

Экономика утерянных возможностей
Автор: Губерная Г.К. .
Файл: PDF.

Людський і соціальний розвиток: стан, проблеми, шляхи вирішення
Автор: Логачова Л.М. .
Файл: PDF.

Аннотации
Автор: .
Файл: PDF.