Журнал «Економика Промисловості» №29 2005 год
Каталог с PDF-файлами : /mag/2005/vip_03_29
Современные подходы к разработке концепции развития региональных внешнеэкономических связей
Автор: В.В.Третьяк.
Файл: PDF.

Необходимость и границы государственного регулирования экономики
Автор: Т.П.Кураксина.
Файл: PDF.

Оцінка техніко-технологічного потенціалу високотехнологічного підприємства
Автор: Ф.І.Євдокимов,В.П.Лисяков.
Файл: PDF.

Риси моделей екологічної політики в часі та просторі
Автор: Л.П.Метлова.
Файл: PDF.

Проблемы формирования организационно-экономического механизма управления холдингами
Автор: И.Г.Павловская.
Файл: PDF.

Вопросы экономической оценки природных ресурсов
Автор: А.В.Ляхов.
Файл: PDF.

Організація логістичного управління процесами утилізації транспортної техніки
Автор: А.Ф.Кукін.
Файл: PDF.

Структурно-динамический подход к исследованию эколого-экономических систем
Автор: О.П.Литовка,Л.А.Дедов,К.В.Павлов,М.М.Федоров.
Файл: PDF.

Основні тенденції розвитку раціоналізаторства в Україні
Автор: І.О.Галиця.
Файл: PDF.

Роль бізнес-моделювання у побудові систем управлінського обліку
Автор: С.В.Поздняков.
Файл: PDF.

Методологічні проблеми побудови та оптимизації логістичного циклу підприємства
Автор: Л.Г.Червова,Г.В.Баранець .
Файл: PDF.

Онлайновый электронный бизнес:сущность и показатели функционирования , развития
Автор: Л.С.Винарик,А.Н.Щедрин.
Файл: PDF.

Оптимизация инвестиционных расходов бюджета на основе моделирования межвременного обмена полезностями
Автор: Д.В.Щербина.
Файл: PDF.

Кластерний аналіз у процесі залучення іноземних інвестицій
Автор: Н.Д.Свірідова.
Файл: PDF.

Економічна сутність і особливості формування статистичних показників результативности, ефективності і продуктивності
Автор: А.М.Турило,А.А.Турило.
Файл: PDF.

Формирование инвестиционной стратегии на основе непрерывного потока в машиностроении
Автор: Р.В.Скударь.
Файл: PDF.

Принципи оцінки економічної ефективносиі інвестиційних проектів
Автор: Л.І.Кирилова.
Файл: PDF.

Методы ценообразования на промышленном предприятии в условиях переходной экономики
Автор: И.Д.Падерин.
Файл: PDF.

Методология формирования экономической стратегии развития угледобывающего предприятия
Автор: Л.Н.Рассуждай,Е.Н.Братков.
Файл: PDF.

Удосконалення системи визначень у сфері конкурентноспоможності
Автор: В.М.Гранатуров,В.М.Осипов.
Файл: PDF.

Перспективы совершенствования упрощенной системы налогообложения субъектов малого бизнеса
Автор: Л.И.Чубарева.
Файл: PDF.

Стійкість фінансових відносин і оподаткування прибутку підприємств : сутність, проблеми і перспективи
Автор: О.О.Папаіка.
Файл: PDF.

Интегральные показатели регулируемого рынка
Автор: С.Н.Чернявский.
Файл: PDF.

Современные финансовые технологии поддержки малого прмышленного предпринимательства на муниципальном уровне
Автор: Д.А..Исаченко.
Файл: PDF.

Налагодження роботи з відходами- крок сталого розвитку. Про монографію Л.П.Метловой "Теорія та практика поводження з відходами (на рикладі Донецької області)"
Автор: А.Г.Шапар.
Файл: PDF.

Анотации
Автор:
Файл: PDF.

© Все права защищены .