Cites Authors Title Year Source Publisher ArticleURL CitesURL
1 ОБ Саліхова, НО Крехівська Імпорт в Україну високотехнологічних товарів виробничого призначення: проблеми дослідження, шляхи вирішення 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31255 http://scholar.google.com/scholar?cites=2350629087711888965&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ЛІ Телишевська Підвищення інноваційної активності підприємств за умови реалізації маркетингової товарної політики 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31244 http://scholar.google.com/scholar?cites=14739751644851139186&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
0 ВА Чеботарьов, ЄВ Чеботарьов Трансформаційні зміни в харчовій та переробній промисловості країн-учасниць СНД: проблеми та перспективи для України 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36183 http://scholar.google.com/scholar?q=related:gt3jA3M78PcJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 МА Швайка, АБ Пельо Шляхи подолання світової фінансової кризи, запровадження світової резервної валюти і організації міжнародного банку для управління нею 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31253 http://scholar.google.com/scholar?q=related:5wgHBQ2AErYJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВІ Жовтанецький, БФ Заблоцький Методологічні основи формування регіональної економічної політики 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/36181 http://scholar.google.com/scholar?q=related:WKVNCx15a8AJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АВ Лазуткіна Фактори, що впливають на ефективність мерчандайзингу для провідних підприємств сокової галузі України 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/dspace/handle/123456789/31275 http://scholar.google.com/scholar?q=related:Fk8QDHQPkcwJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВА Ткаченко, ОВ Гаращук Мотивація ініціативної творчої економічної діяльності як основи громадянського суспільства 2011 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?q=related:TtX_DyJj2N8J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЕА Петренко Стратегия институциональных преобразований в сфере железнодорожного транспорта 2011 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?q=related:gxmTECSTUvUJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЕЕ Шамілева Шляхи підвищення мотивації ефективності використання трудового потенціалу 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31415 http://scholar.google.com/scholar?q=related:NqAgEl6vxC4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НС Клунко, МВ Рета Мировой опыт ценообразования на рынке лекарственных средств и возможности его использования в России 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36199 http://scholar.google.com/scholar?q=related:gELVEw2a0D0J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ТВ Гринько Теоретико-методологічні засади адаптивного інноваційного розвитку 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36196 http://scholar.google.com/scholar?q=related:_3exFDBTPMkJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 МА Юдін Кластерний підхід до реалізації державних та регіональних цільових програм в енергозбереженні 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37317  
0 ИП Булеев, ТА Дементьева Научно-методические подходы к активизации инновационной деятельности малого и среднего бизнеса 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/dspace/handle/123456789/31267 http://scholar.google.com/scholar?q=related:Kq1mF5Vwv0MJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЕА Петренко Проблемы и перспективы международных транзитных перевозок в Украине 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37319  
0 ТО Кокодей Концептуальний підхід до формування багатокомпонентної стратегії підприємства харчової галузі 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36197 http://scholar.google.com/scholar?q=related:1nw8GHUhaYUJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЮЛ Петрушевський Державне регулювання процесу реформування житлово-комунального господарства: підсумки та перспективи 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37272  
0 НВ Єжакова Методичні підходи до управлінського обліку та аналізу ефективності інноваційної діяльності й інноваційної активності підприємств 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31261 http://scholar.google.com/scholar?q=related:ugg7HLi3_7kJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВМ Ращупкіна Проблеми та стратегічні пріоритети розвитку сировинної бази металургійного виробництва 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36174 http://scholar.google.com/scholar?cluster=1092460975620729650&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОС Мельникова Проблеми благоустрою та водопостачання стримуючі фактори у розвитку житлово-комунального господарства 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37324  
0 ВС Терещенко Забезпечення майбутніх платежів як джерело покриття витрат на ремонт основних засобів і його бухгалтерський облік 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/31409 http://scholar.google.com/scholar?q=related:NwEpIKq-1YgJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ІК Чукаєва Роль нафтового комплексу в забезпеченні енергетичної безпеки держави 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/dspace/handle/123456789/31258 http://scholar.google.com/scholar?q=related:3LrHIV7_93UJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЄН Водовозов Стратегії та підходи до реструктуризації підприємств сфери ЖКГ в умовах реформування власності України 2011 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?q=related:SgElJF0inwsJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АС Веткин, СД Каганова Базовые принципы налоговой политики в системе налогообложения труда 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36167 http://scholar.google.com/scholar?q=related:SowyJG3q8lIJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОЮ Снігова Старопромислові регіони України в післякризовий період: проблеми ефективного розвитку 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/dspace/handle/123456789/31251 http://scholar.google.com/scholar?cluster=10895618430365274249&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВГ Бурлака, VH Burlaka Стратегія розвитку світового ПЕК та його регіональні особливості 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37304  
0 ЛИ Телишевская Першочергові умови активізації інноваційної діяльності як основи товарної політики сучасних підприємств 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36200 http://scholar.google.com/scholar?q=related:5q2QMRaafB0J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОБ Звягінцева Становлення й розвиток теорії та практики маркетингу в Україні 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31252 http://scholar.google.com/scholar?q=related:oT_WMgX-pTAJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЮС Залознова, ІГ Брага Оцінка стану охорони та безпеки праці й соціально-економічних наслідків їх незабезпечення у вугільній промисловості України 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/36208 http://scholar.google.com/scholar?q=related:WmarNa8VpssJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 КВ Павлов Институциональные условия усиления внедрения инноваций и инвестиций интенсивного типа 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/31268 http://scholar.google.com/scholar?q=related:r_cwO_L1paIJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ФИ Евдокимов, НВ Розумная Оценка привлекательности инвестиционных проектов угледобывающего предприятия 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37271  
0 ГО Партин, РІ Задерецька Управління залученням коштів і його влив на конкурентні переваги машинобудівних підприємств 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36190 http://scholar.google.com/scholar?q=related:lvIlQZ8I6WkJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НВ Бойченко Системный подход к социально-экономическим отношениям в сфере охраны труда 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36201 http://scholar.google.com/scholar?q=related:Zr1qRBbSTocJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НО Чучко, ГМ Лозікова Електронна торгівля в системі світогосподарських відносин 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua    
0 ЮП Гуменюк Всебічно збалансований розвиток та міжнародна міграція робочої сили: проблеми взаємовпливу 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/36210 http://scholar.google.com/scholar?q=related:0ArsR0f0mtUJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВВ Бавин Анализ коррупции в системе налоговых отношений в Украине 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/36179 http://scholar.google.com/scholar?q=related:Cz_pSjdccG0J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АВ Зеркаль Дослідження рівня корпоративної культури галузі машинобудування 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37315  
0 ДІ Ходико Оцінка галузевих показників продуктивності енергетичного фактора виробництва у промисловості України 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31249 http://scholar.google.com/scholar?q=related:GyJ_Tg4stvoJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВС Козлов Удосконалення системи оцінки транспортного потенціалу регіону 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36195 http://scholar.google.com/scholar?cluster=8324367492825587766&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НС Клунко Модель управління у фармацевтичній компанії на основі стратегічного аналізу ситуацій 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37298  
0 ВА Ткаченко, ОІ Щукін Мотивація громадянського суспільства на основі ініціативної творчої економічної діяльності та соціалізації суспільства 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31413 http://scholar.google.com/scholar?q=related:Nh87ZGeNNBgJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 РН Лепа, СВ Солодухин Анализ влияния теории информационных каскадов и стадного поведения агентов на формирование финансовых пузырей 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37313  
0 ЛВ Козлова ІКУ–основа побудови інформаційного суспільства 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37303  
0 ОБ Ватченко, КО Свистун Аналіз розвитку промисловості України в умовах трансформаційних змін 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31247 http://scholar.google.com/scholar?q=related:BWJlaO5PxpUJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЕА Устинов Методология рефлексивного управления процессами освоения новых рынков сбыта промышленной продукции 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37301  
0 КВ Павлов Региональные и отраслевые особенности интенсификации производства 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36192 http://scholar.google.com/scholar?q=related:4x6caw2DbH8J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОВ Кендюхов, АО Кривчиков… Проблеми та перспективи інноваційного розвитку України 2011 … промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31273 http://scholar.google.com/scholar?q=related:ySD9bF3uqUkJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 МЮ Танцюра Економічний аналіз рівня інформаційного захисту підприємства 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31277 http://scholar.google.com/scholar?q=related:7hL_bVIZXbQJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЯВ Ромусік Технологічна структура промисловості України в контексті збалансованості структурних пропорцій економіки 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37294  
0 СМ Гріневська Перспективи сталого розвитку регіону 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37276  
0 ВГ Бурлака Інноваційний механізм модернізації нафтового сектору в Україні 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31269 http://scholar.google.com/scholar?q=related:EfqXcwVufowJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВГ Бурлака Энергетический менеджмент как механизм активизации инновационной деятельности в экономике 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36186 http://scholar.google.com/scholar?q=related:Jf1SdCnn1JEJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОО Молдован Доцільність запровадження індустріальних парків в Україні 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36177 http://scholar.google.com/scholar?q=related:lzqRd6tM5m0J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НВ Гришко, ОВ Кунченко Організаційні основи лізингових взаємовідносин у вугільній галузі України 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37290  
0 АЮ Дронова Рентабельність як складова оцінки ефективності діяльності торговельних підприємств на ринку нафтопродуктів України 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31262 http://scholar.google.com/scholar?q=related:tQ00eXPU6Y4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВЮ Грига Модернізація вітчизняної промисловості: аналіз тенденцій та перспективи розвитку 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37295  
0 ЛВ Левковська Інтеграційні процеси фінансового та промислового капіталу як матеріальна основа корпоративного підприємництва 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31257 http://scholar.google.com/scholar?q=related:FUlJfYdbIYEJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОМ Крук Шляхи підвищення ефективності формування фінансового потенціалу місцевого бюджету та його оцінка 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31410 http://scholar.google.com/scholar?q=related:Rx4ThSX_zUgJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВМ Хобта, ОО Прохоренко Оптимізація витрат на матеріальні ресурси при допустимому рівні ризику непоставки 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36193 http://scholar.google.com/scholar?q=related:dcDJhw9f77oJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВА Романенко Вплив конкурентної політики на розвиток машинобудування в Україні 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/31242 http://scholar.google.com/scholar?q=related:P-LoiNXvPOwJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НВ Шевченко Розкриття інформації як напрям підвищення рівня капіталізації відкритих акціонерних товариств 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37305  
0 ТА Фонарьова Обґрунтування комплексу кількісних характеристик для визначення вартісних параметрів управління людським капіталом 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36191 http://scholar.google.com/scholar?q=related:GptLi0OUPawJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НВ Трушкіна Уточнення змісту терміна «матеріальний потік на промисловому підприємстві» 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua    
0 ВА Кучер Методичні аспекти аналізу основних тенденцій розвитку підприємств будівельної галузі України 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/31272 http://scholar.google.com/scholar?q=related:afDkjv4cnr8J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВО Фролов Наукові підходи до формування механізму мотивації та управління персоналом 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/31414 http://scholar.google.com/scholar?q=related:btZ1j7rERXAJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ММ Мархайчук Формування інвестиційної стратегії промислового підприємства з урахуванням очікувань кон'юнктурних змін 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31270 http://scholar.google.com/scholar?q=related:7fFdkJOh5dgJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ГА Дорофєєва, АО П'янова Практика здійснення реструктуризації підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/dspace/handle/123456789/31248 http://scholar.google.com/scholar?q=related:9tEClMsfOgoJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВВ Козик, ОЮ Ємельянов… Особливості формування економіко-математичних моделей оцінювання технічного стану основних фондів промислових підприємств за методом капіталізації 2011 … промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36204 http://scholar.google.com/scholar?q=related:ejYKlNr_C3kJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 СН Омельченко Оценка человеческого капитала промышленного предприятия в условиях инновационного развития 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36202 http://scholar.google.com/scholar?q=related:FhnynEmC5AgJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОФ Новікова, ЛГ Мельцер Рецензія на монографію Л. М. Ємельяненко “Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку України” 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31418 http://scholar.google.com/scholar?cluster=10523178870191913359&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВК Орлова, ІБ Камінська Компенсаційний пакет як стимулююча частина витрат на персонал 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37288  
0 МА Куценко Аналіз та розробка методики розрахунку витрат на підготовку спеціаліста у сфері цивільного захисту у ВНЗ МНС України 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36194 http://scholar.google.com/scholar?q=related:TOjRp7yeHbcJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ТІ Корнєєва Організація документообігу з обліку витрат на природоохоронну діяльність 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31417 http://scholar.google.com/scholar?q=related:aKn1pwax44QJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОР Віноградова Аналіз світового досвіду інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37321  
0 ІВ Родіонова Оцінка наукових підходів у визначенні інноваційного потенціалу підприємств 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37308  
0 ОО Ходарєва, ЛО Шульга Функціонально-вартісний підхід до управлінської діяльності: аналіз і контроль складних систем 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31246 http://scholar.google.com/scholar?q=related:wQWzrQ1e_isJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НІ Котова, ІЮ Кучеренко Мотивація персоналу агропромислових підприємств: проблеми та напрями забезпечення 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31411 http://scholar.google.com/scholar?q=related:XlKpsCdW8qgJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 МО Кримова Життєвий цикл розвитку конкурентоспроможності фахівця, чинники та складові його формування 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31412 http://scholar.google.com/scholar?q=related:FtjLsUg-ShkJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ФА Важинський, ПП Гаврилко… Роль міжнародного інноваційного та науково-технічного співробітництва у підвищенні конкурентоспроможності машинобудівної галузі 2011 … промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/dspace/handle/123456789/31274 http://scholar.google.com/scholar?q=related:e38atXeoIFYJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НВ Осадча Митний режим експорт: алгоритм реалізації та напрями вдосконалення 2011 Економіка промисловості dspace.puzr.ru    
0 ИД Пивоварчук Совершенствование региональных целевых программ–инструмента управления социально-экономическим развитием Одесского региона и его … 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36171 http://scholar.google.com/scholar?q=related:gllIuCMGt0AJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЄН Водовозов Сутність та напрями процесу реструктуризації підприємств житлово-комунального господарства в умовах реформування власності України 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua    
0 ІЄ Лозинський Особливості планування інвестиційних проектів з відтворення виробничої потужності збиткових вуглевидобувних підприємств 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36206 http://scholar.google.com/scholar?q=related:ZlamueU9ZjUJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ДВ Антипенко, ЕВ Михалёва Международные и региональные аспекты стабилизации экономики на современном этапе развития 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31271 http://scholar.google.com/scholar?q=related:Pwo9u1gBRUcJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 МІ Романишин, НО Шпак Моделювання варіантів сценаріїв розвитку подій при формуванні стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36185 http://scholar.google.com/scholar?q=related:rv9cuz7ryJsJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 МА Куценко Критерії оптимального забезпечення кадровими ресурсами МНС України 2011 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?q=related:Dli4w-4IQz0J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НВ Гонтовая, НВ Коваленко Теоретические аспекты исследования механизма сопротивления инновациям 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36205 http://scholar.google.com/scholar?q=related:mmi4zk2AZVgJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НІ Хумарова Екологоорієнтоване стратегічне планування–базис розвитку територіальних економіко-екологічних систем 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36203 http://scholar.google.com/scholar?q=related:gvlpz4fG7d4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЛІ Телишевська, ТА Майборода… Маркетинг інновацій як один з інструментів забезпечення конкурентоспроможності підприємства 2011 … промисловості dspace.nbuv.gov.ua    
0 АВ Половян, ВВ Бавин Обоснование мер противодействия коррупции в системе налоговых отношений Украины: неоинституциональная модель 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37300  
0 АВ Зеркаль Стан корпоративної культури галузі машинобудування 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36188 http://scholar.google.com/scholar?q=related:6TfI1BGymFQJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЯІ Юрик, ЮІ Коновалов Передумови формування та поточний стан галузевої структури виробництва в Україні 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31245 http://scholar.google.com/scholar?q=related:zT_b1HklpbMJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 МО Солдак Регуляторний режим міжбюджетних трансфертів у регіональному розвитку 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36180 http://scholar.google.com/scholar?q=related:EQFg1X8R3KIJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВА Чеботарьов Державне регулювання створення й функціонування формувань холдингового типу продовольчого комплексу: проблеми і перспективи 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/31254 http://scholar.google.com/scholar?q=related:bFIb1sdc4VsJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АИ Амоша, ОВ Витушко Бизнес-процессное управление и его возможное воздействие на украинскую угольную промышленность 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/dspace/handle/123456789/31250 http://scholar.google.com/scholar?q=related:1h8U2CJbLZgJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОЮ Снігова Вплив світових господарських тенденцій на економічне зростання у старопромислових регіонах України: ризики та загрози 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/36178 http://scholar.google.com/scholar?q=related:RKcj3Attff8J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВА Никифорова Тенденции и особенности развития металлургической отрасли зарубежных стран в посткризисный период 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36182 http://scholar.google.com/scholar?q=related:t0_y3MK6Qz4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЕВ Извекова, АА Дорофеева Синергетический эффект как конкурентное преимущество отечественных предприятий и способы его достижения 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36175 http://scholar.google.com/scholar?q=related:PZZP3jRXz-AJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НБ Паліга, ЮВ Світлична Шляхи запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці промислового підприємства 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31276 http://scholar.google.com/scholar?cluster=15696464565495493572&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОІ Амоша, ЛМ Саломатіна… Аналіз причин низької інноваційної активності високотехнологічних підприємств України 2011 … промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37306  
0 НГ Белопольский, ДА Захарченко Использование альтернативных источников топлива на промышленных предприятиях Украины 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31243 http://scholar.google.com/scholar?q=related:-MKN4e6Fct8J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОО Охтень, ОС Передерєєва Методичні підходи до оцінки економічної складової техніко-технологічного потенціалу промислового підприємства 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37297  
0 АВ Богачова Методические подходы к формированию учета затрат по центрам ответственности на предприятиях металлургической отрасли 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36198 http://scholar.google.com/scholar?q=related:9sSh4745j7QJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВР Шевчук, ОЄ Перфілова Удосконалення системи тарифів як необхідна передумова переходу до економічних методів державного регулювання в електроенергетиці України 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/dspace/handle/123456789/31259 http://scholar.google.com/scholar?q=related:QaB95aoUTd4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АА Дорофеева Обоснование целесообразности совершенствования системы мотивации управления персоналом в сбытовой деятельности торгового предприятия 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37291  
0 ТВ Проказа Теоретичні засади фінансового планування та прогнозування 2011 Економіка промисловості 194.44.242.245 http://194.44.242.245:8080/handle/123456789/36207 http://scholar.google.com/scholar?q=related:PJHr7mQDntUJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АЮ Бичковський Морські перевезення світовим торговельним флотом: попит та пропозиція 2011 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?q=related:0AFf77fh1TcJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВВ Козик, ЮІ Сидоров… Інноваційна ємність із точки зору неодарвінізму і термодинаміки відкритих систем 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31260 http://scholar.google.com/scholar?q=related:jVPj9J9DN6AJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОБ Звягінцева Маркетингова політика комунікацій підприємств з виробництва м'яса та м'ясопродуктів України 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36187 http://scholar.google.com/scholar?q=related:4pyK-dKieeUJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЛМ Саломатіна Адаптаційні механізми в управлінні розвитком промислових підприємств 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36168 http://scholar.google.com/scholar?q=related:48AF-kln-SAJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ТА Тищук Державне регулювання трансфертного ціноутворення в Україні 2011 Економіка промисловості dspace.nbuv.gov.ua http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36173 http://scholar.google.com/scholar?q=related:UEqz_LQWE8EJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
4 ОО Циганок Загальна схема оцінки конкурентоспроможності продукції: теоретичний та методологічний аспекти 2009 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?cites=5243923387688083581&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
4 ГК Губерная Природа современного кризиса 2009 Економіка промисловості. Науковопрактичний … nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?cites=3732447191856248922&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 В Иванова Энергосбережение как экономический ресурс [Електронний ресурс] 2009 Економіка Промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=153420972589654494&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ЛО Середа Роль вугілля як головного енергоносія при забезпеченні економічної стабільності України 2009 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?cites=3387910636091239942&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ВФ Данильчук Предпосылки формирования концепции и механизма развития туристической деятельности на промышленной территории 2009 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?cites=15559850153334338730&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
0 СВ Баранов Про оцінку відкритості економіки України до прямих іноземних інвестицій 2009 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?q=related:CYJhaerBGq4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ОС Любунь Стратегія планування банківськими установами довгострокового кредитування промисловості 2009 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?q=related:0MQofMi-iEwJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВИ Кравченко, ВВ Кравченко Проектирование средств электронной коммерции для предприятия малого бизнеса 2009 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?q=related:7n91kTDFRGIJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АМ Ткаченко, ІС Якось Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику 2009 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?q=related:9o4EpQ06wz4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВМ Ращупкіна Аналіз структурних перетворень до нових форм господарювання металургійного комплексу 2009 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?q=related:apzIyoSKZtoJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ПІ Пономаренко, ОО Марченко Урахування основних чинників при визначенні економічної доцільності відпрацювання малих залишкових законсервованих запасів вугілля 2009 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?q=related:s81y24Sl5gAJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
2 АИ Амоша Концептуальные ориентиры промышленной политики Украины (на среднесрочную перспективу) 2008 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=4328671298786457296&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ЛМ Бражнікова Концепція формування організаційноекономічного механізму управління підприємствами ЖКГ 2008 Економіка промисловості: наук.-практ. журнал     http://scholar.google.com/scholar?cites=2552729941618737815&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ОВ Кендюхов Ефективність використання марочного капіталу 2008 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=11776409178859458164&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ГК Губерная Экономика утерянных возможностей 2008 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?cites=11668010170194606535&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 АА Жамойда Концепция конкурентоспособности предприятия 2008 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=11190821789140306033&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ІО Александров, ОВ Логачова Оцінка ефекту від реалізації проектів спільного впровадження 2008 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=8002936453193370558&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ЛС Винарик, АН Щедрин Информатизация как фактор конкурентного преимущества субъектов хозяйствования 2008 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=2648897593374024383&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 АВ Матюшин Роль финансовой системы в обеспечении экономического роста 2008 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=18086350678047817098&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 МВ Міньковська, ЮО Виноградова Аспекти бюджетування: переваги та недоліки, успіхи та помилки 2008 Економіка промисловості nbuv.gov.ua   http://scholar.google.com/scholar?cites=1801206921312366337&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
0 ЛН Матросова, ВН Ларин Особенности формирования центров финансовой ответственности на предприятии 2008 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:WzyHJfh2-7EJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 НВ Нагорянская Методические особенности оценки эффективности адаптивного управления хозяйственной деятельностью с позиции использования внутренних … 2008 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:w-JhKOerVt8J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
6 ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=13036988068295359070&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
4 ФІ Євдокімов, НВ Розумна До проблеми оцінки ефективності інтеграції промислових підприємств 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=3894062609123811754&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
4 МО Ткаченко Оцінка та інструментарій антикризового управління 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=5071411658928215406&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ВН Беленцов Экономический рост, экономическое развитие или развитие экономики? Критерии и основные показатели 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=16967269873927452803&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ГК Губерная Блеск и нищета инноваций 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=3731588618496591933&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ОО Градінарова Концепція рефлексивного управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств 2007 Економіка промисловості: зб. наук. пр.–Донецьк     http://scholar.google.com/scholar?cites=2467157136674397641&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ВС Ткаченко Проблема защиты национального производства в условиях глобализации 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=683041431515400933&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ВИ Салли, ЕА Паршина Повышение эффективности функционирования производственно-экономической системы крупного машиностроительного предприятия 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=16571794665042390465&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 НВ Цопа Особенности выявления рисков и оценка их страхования 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=18213926916459925186&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ВИ Кравченко, ПИ Сагайда… АРМ продавца малого предприятия по торговле промышленными товарами 2007 … промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=9815525292261471221&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
0 АМ Ткаченко Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:58KYLOiNCs4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЛО Кобанець, ТЛ Овчаренко Інноваційний напрям формування рекреаційної індустрії в Україні 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cluster=2758880361693049470&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВС Зайцев Управление нематериальными активами как составляющей повышения производительности труда на предприятии 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:wlNQaqwOjuwJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ФА Важинський, ЛС Ноджак… Техніко-технологічне оновлення як фактор інтенсифікації виробництва 2007 … промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:e6o4cKVGnX8J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 РО Капралов Особливості банківського маркетингу в Україні 2007 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:j9DrhdiD-GQJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВІ Захарченко Промисловий трансформаційний потенціал регіонів України 2007 Економіка промисловості.-2007. Ү econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:QKeYl5qhlfQJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
5 СВ Смерічевська Оцінка інноваційного потен ціалу 2006 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=9742445205372952235&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
4 НН Меркулов Использование кластерного подхода при формировании промышленной политики 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=14406732044131419803&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 ТК Хрімлі, ВВ Павлова Поліпшення фінансового стану підприємства в результаті реалізації інвестиційного проекту 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=3365961903413287352&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ВН Беленцов Формирование совокупного спроса в Украине в условиях трансформации собственности 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=11158633959240379179&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 РН Лепа, АА Градинарова Модель оценки конкурентоспособности предприятий туристического бизнеса с использованием рефлексивного подхода 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=5256150668737032019&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 АИ Амоша Мировой топливноэнергетический комплекс: современное состояние и тенденции развития 2006 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=11024525986484326249&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 РН Лепа, АА Градинарова Моделирование оценки конкурентоспособности предприятий туристического бизнеса 2006 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=17146949511988594310&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ОМ Бойко Інноваційний розвиток промисловості Київської області 2006 Економіка промисловості України:[зб. наук. пр.].–К.: …     http://scholar.google.com/scholar?cites=18361187570871664656&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ЛВ Дейнеко Світові тенденції виробництва екологічно-чистих продуктів харчування та виклики України 2006 Економіка промисловості:[зб. наук. праць].–К.: Рада …     http://scholar.google.com/scholar?cites=1294302789464280994&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 СМ Димитрова Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії в брендингу 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=16348999995358512263&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ИП Отенко Становление парадигмы стратегического управления потенциалом предприятия 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=16894492243479800927&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ИА Попова Организационно-экономический механизм управления производительностью труда персонала предприятий 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=14141759349194421640&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ВФ Данильчук Направления совершенствования методологии формирования туристических предприятий 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=3121513127666889936&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 АВ Кендюхов Возможности применения методологии математического анализа в брендинге 2006 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=17340164195559409951&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ФЕ Поклонский Направления совершенствования управления финансовой деятельностью промышленных предприятий 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=9171304804340276580&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ИП Булеев, НД Прокопенко Формирование и функционирование механизма хозяйствования предприятий трансформационной экономики: опыт и пути совершенствования 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=4811704787478881113&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ОК Єлісєєва, ТВ Решетняк Класифікація фінансового стану на основі методів багатомірного статистичного аналізу 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=10562896834611574886&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ВФ Данильчук Направления активизации деятельности туристических предприятий промышленных регионов 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=195666001077091894&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 МА Помазан Управление себестоимостью продукции на крупном машиностроительном предприятии 2006 Економіка промисловості: Донецьк econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=5364363983147523925&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
0 ЕН Сердюк Экономико–математическое моделирование и оценка последствий взаимного влияния показателей экономического развития и налоговых … 2006 Економіка промисловості      
0 НД Прокопенко, СЕ Иванов Классификация и содержание основных этапов организации оперативного планирования и управления производством 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:AhfZJVNs3_UJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ГВ Саєнко, ОО Папаіка МЕТАСОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА НА ПЕРЕХОДНОМ ЭТАПЕ. 2006 Економіка промисловості      
0 ЛМ Тарасенко Роль труда в условиях перехода к рыночным методам хозяйствования 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:o0L5NHLSGv4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 КВ Павлов Управление экономикой с учетом оценки воспроизводственных диспропорций 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:IdduQgxzMyMJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АИ Момот, ЕН Горчакова Совершенствование элементов информационного обеспечения технического контроля на примере компонента «фиксация» 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:7gUSXpczlO4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЕВ Кулиш, ВА Телюк Об особенностях продвижения экономик Украины и России в ВТО 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:MXbLaHJ3vfoJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ТВ Щетилова ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 2006 Економіка промисловості      
0 ВМ Лысов, АА Мелихов… Местная экономика: особенности анализа состояния системы и разработки концепции устойчивого развития 2006 … промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:WbjSjwhi10YJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ДЮ Череватский Типы инвестиционных проектов и аннуитеты, обеспечивающие их безубыточность 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:50Qolm0uPpIJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ПВ Лобанов Экономика финансово-промышленных групп 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:CJQo5JtxE4cJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АВ Стоян Духовно–экологические аспекты формирования социальной и экономической сферы гражданского общества 2006 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:-qDx-i4roDcJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
4 ВН Инякин Оценка эффективности использования собственных инвестиционных ресурсов предприятий жилищно-коммунального хозяйства 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=12391500927745671273&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
4 НЙ Коніщева, НВ Трушкіна Управління логістичною діяльністю промислових підприємств 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=15023470192615690302&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 АВ Пешко Шляхи стабілізації бюджетної системи України 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=17493618898746838051&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 ИД Падерин Методы ценообразования на промышленном предприятии в условиях переходной экономики 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=6900978441137221045&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 АА Герасимов Усовершенствование классификации денежных потоков в це лях оперативного управления платежеспособностью 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=13097789180117674602&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ЛІ Кирилова Принципи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=10382056895713487260&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ОІ Амоша, ВГ Гріньов, АР Вовченко Проблеми вибору концепції розвитку вугільної промисловості України 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=14515779660624091335&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ОО Папаіка Стійкість фінансових відносин і оподаткування прибутку підприємств: сутність, проблеми і перспективи 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=15197305700803035108&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 АГ Гончарук Моделювання комплексного показника економічної ефективності промисловості України 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=1813306962293459375&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 АГ Семенов Оцінка фінансового стану підприємства як об'єкта інвестування 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=4754383086574630468&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ВМ Гранатуров, ВМ Осипов Удосконалення системи визначень у сфері конкурентоспроможності 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=14421795969725402127&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ЮА Долгоруков, ИД Падерин… Факторы, определяющие развитие малого бизнеса в Украине 2005 … промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=1743925056205309097&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ВА Диленко, СА Шпак Экономико-математические модели инновационной деятельности производственного предприятия 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=6940029250426338853&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ЛН Рассуждай, ЕН Братков Методология формирования экономической стратегии угледобывающего предприятия 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=17263409920876364982&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ИГ Павловская Проблемы формирования организационно-экономического механизма управления холдингами 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=13184757617689264194&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 РВ Скударь Формирование инвестиционной стратегии на основе непрерывного потока машиностроения 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=10854014501647175644&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ЮВ Макогон, АВ Лях, ИВ Хаджинов Выгоды и последствия для агропромышленного комплекса Украины от вступления в Европейский союз и Всемирную торговую организацию 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=11345024328435129175&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ЮВ Чибисов, АЛ Еськов Реинжиниринг–основа процессоориентированного подхода 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=10896862539116459706&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ЕА Атаева Методы экономического стимулирования эффективного использования трудового потенциала 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cites=8832978360160090543&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
0 ТА Мокроусова Управление затратами предприятия на основе внутрифирменной информации 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:Xgc8CdUhv1wJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ДВ Щербина Оптимизация инвестиционных расходов бюджета на основе моделирования межвременного обмена полезностями 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cluster=10306328919530363384&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АА Папаика СТОЙКОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 2005 Економіка промисловості      
0 ЛГ Червова, ГВ Баранець МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ. 2005 Економіка промисловості      
0 ВМ Гранатуров, ВМ Осипов УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. 2005 Економіка промисловості      
0 АВ Савчук, ВЮ Горчаков Влияние жизненного цикла товара на внешнеэкономическую деятельность крупной компании 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:fT2XLJe6-yMJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ТП Кураксина Необходимость и границы государственного регулирования экономики 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:UCXeNP3utckJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ФІ Євдокимов, ВП Лисяков Оценка технико–технологического потенциала высоко–технологического предприятия 2005 Економіка промисловості      
0 ПА Орлов, ЕМ Крамарева Особенности определения эффекта от экспорта машин и оборудования с длительным производственным циклом изготовления 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:MjXQSvpYi00J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЮА Долгоруков, ИД Падерин Методы измерения рисков в малом бизнесе в условиях неопределённости 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:huxFS39ANFIJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЛП Метлова ЧЕРТЫ МОДЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ. 2005 Економіка промисловості      
0 АФ Кукін ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ УТИЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ. 2005 Економіка промисловості      
0 ИИ Гомаль, ОН Рябич Формирование проектного цикла механизма совместного осуществления по сокращению выбросов парниковых газов в Украине 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cluster=7718682395720337040&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АИ Землянкин Инновационная деятельность: состояние и пути развития 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:fHHyYbh4tG0J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВА Панков, АП Листопад… Формирование информационной инфраструктуры промышленного предприятия для проведения аналитических исследований конкурентной среды 2005 … промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:TzubgVhhrvsJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЛМ Рассуждай Науково-методичне обґрунтування параметрів механізму регулювання розвитку та ефективного функціонування вугледобувних підприємств України 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:wZ2ijVD172wJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЛІ Кирилова ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 2005 Економіка промисловості      
0 ЕА Чистякова Условия участия малых предприятий в государственных и муниципальных закупках 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:-VFDmMWc-l8J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АИ Землянкин, ГА Ильина Венчурное инвестирование как фактор активизации инновационной деятельности 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:qzlrnve-B5IJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АВ Савчук, ВЮ Горчаков Актуальные вопросы интеграции предприятий машиностроения Украины в мировое экономическое пространство 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cluster=12219261695864134299&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АГ Вагонова Экономические перспективы отработки запасов антрацита шахтами малой мощности 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:2BY6rJcUaTMJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АЯ Берсуцкий Модельное обеспечение предметной специализации производства продукции на предприятиях машиностроительного комплекса 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:bX9VvpSxcegJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 МО Корума Інноваційна діяльність як напрям інвестиційної стратегії розвитку машинобудування України 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:poMNyU-X6uMJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АА Фендрикова, ТА Мокроусова Роль и место планирования на основе бюджетного метода в системе внутрифирменного управления 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:KZxP2nvk-j4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ЛС Винарик, АН Щедрин Онлайновый электронный бизнес: сущность и показатели функционирования, развития 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:DBWp25jatOQJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ИБ Тадыка Методические критерии формирования системы управления оптимизацией текущих затрат предприятия 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:dw565qr-Od4J:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 АМ Турило, АА Турило ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ … 2005 Економіка промисловості      
0 ВЯ Кармазин, ВМ Копнин… Формализация процесса согласования целей в иерархических производственных системах с учетом факторов риска 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?q=related:TeYv_BQAdMkJ:scholar.google.com/&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
0 ВТ Денисов, ЕА Чистякова Запрос котировок как способ закупки продукции для государственных нужд 2005 Економіка промисловості econindustry.org   http://scholar.google.com/scholar?cluster=13982725619335411100&hl=en&num=100&as_sdt=0,5&as_ylo=1998&as_yhi=2011
4 ОЛ Еськов Стратегия конкурентной борьбы в переходной период 2004 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=7799701889093456415&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
4 ОІ Амоша, ЄМ Братков, ЛМ Рассуждай Ринки вугільної продукції в Україні: стан, проблеми та шляхи вирішення 2004 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=11720955905321570872&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
4 ОВ Кендюхов Кадрове забезпечення механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства 2004 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=14729896584678982524&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 ЮВ Макогон, ВВ Бакуменко Развитие инноваций и малого предпринимательства в Украине 2004 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=7885901978300139800&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 ГІ Онищук Світовий досвід ефективності реформування у сфері міського господарства 2004 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=3863246270652753999&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 НГ Георгіаді, СВ Князь, ЯЯ Пушак Особливості оцінки ефективності інформаційних систем підприємств 2004 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=945159557809350792&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ОЕ Лактионова Особенности создания производственно-логистических систем в металлургическом производстве: стратегический аспект 2004 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=15408330347094075170&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ВИ Коновалюк Экономическая сущность конкуренции и монополизма 2004 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=12603514264000302489&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ВП Антонюк Человеческий капитал предп тонюк, ИН Лаще ко, ЮБ Скаженик 2004 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=6556109580356105628&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 СФ Дерментли Формирование и организационноэкономическое взаимодействие участников транснациональной корпорации в трубном производстве 2004 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=7590756259956739295&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ІК Чукаєва Зрушення в структурі енергоспоживання та вимоги, які висуваються до паливної бази України в перспективі 2004 Економіка промисловості.–2004.–32 (24).–С     http://scholar.google.com/scholar?cites=12683134602607268875&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 СС Аптекарь, РС Близкий Металлургическое предприятие в системе ресурсопотребления 2004 Економіка промисловості.–2004.–1 (23).–С     http://scholar.google.com/scholar?cites=2446410320163190122&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
8 НГ Чумаченко, ЛН Саломатина Роль инноваций в экономическом развитии Украины 2003 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=10340725682733013940&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
4 ВГ Гріньов, НЙ Коніщева, ПЄ Філімонов… Прогнозування показників діяльності підприємства вугільної промисловості 2003 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=9578835245448312398&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 АМ Ткаченко Контролінг–концепція сучасного управління підприємством 2003 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=1898466487659153742&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 ЛВ Левський Інноваційноінвестиційна діяльність в Україні 2003 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=3918370885391859023&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ГЕ Куденко, НВ Канарская, ВН Беленцов Критерии и методы оценки эффективности деятельности электропоставляющего предприятия 2003 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=6751358294367573414&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ОМ Алимов, ВВ Микитенко Методологічні підходи з обґрунтування і прогнозування прогресивних технологічних систем у промисловості 2003 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=10052537436129739026&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 НН Лепа Совершенствование структуры управления предприятием в рыночных условиях 2003 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=11534978783748737529&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ОМ Коваленко Стратегічне управління підприємницькою діяльністю в промисловому виробництві: aвтореф 2003   –Економіка промисловості// …   http://scholar.google.com/scholar?cites=6119705784080678632&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
8 НГ Чумаченко, ЛГ Червова, АВ Пешко Инвестиционная политика в Украине 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=16349805126113885494&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
8 АА Голубенко Анализ возможностей инновационного развития в процессе формирования стратегических направлений инновационной деятельности … 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=10174145177635028811&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
6 БВ Буркинський Специфічні домінанти стратегії стійкого регіонального розвитку 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=8615199553567487889&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
6 НГ Чумаченко, АИ Амоша Проблемы и пути решения развития регионов 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=8429104237277075284&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
4 ЮП Ященко Стратегія енергетичної безпеки України: методологічні пропозиції щодо опрацювання 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=12462102149806210095&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 ЮВ Макогон Особливості залучення інвестицій в умовах вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=10916933944469918438&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 АМ Близнюк, НЙ Конищева Індустрія переробки та утилізації відходів у контексті інноваційної моделі економічного зростання: основні поняття 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=10783369847771568883&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 ЗМ Холод, АМ Штангрет Методологічні аспекти антикризового управління 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=9954196806366168410&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 ВК Галіцин, ОП Суслов, ВВ Сиваш Спеціалізація підприємств і ефективне використання устаткування 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=4182289116723532879&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ВИ Логвиненко, АИ Амоша, СВ Янко Актуальные проблемы привлечения инвестиций в угольную промышленность 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=7615964109240910938&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ИА Александров Управление дебиторской задолженностью как фактор обеспечения финансовой безопасности 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=9882575598790010528&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 АИ Амоша Международная интеграция и национальная безопасность Украины 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=16515121357608999894&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 АМ Ткаченко Докази, що застосовуються внутрішніми аудиторами, їх структура та кваліфікація 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=17005063344269904165&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ЛИ Тараш Интегрированные корпоративные структуры: сущность, содержание, классификация/ЛИ Тараш, ФС Дерментли 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=17111636794545360348&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 АВ Кендюхов Интеллектуальный капитал как новая экономическая категория 2002 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=9262873404994171956&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ВФ Янукович Пути решения проблем социально-экономического развития региона 2002 ВФ Янукович//Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=11045280336873212892&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ЛМ Іваненко Оценка конкурентоспроможности предприятия по отношению к эталону/Іваненко ЛМ-Інститут скономіки промисловості НАН України" Економіка … 2002 … НАН України" Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=11342055143954979506&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ЕТ Суханова, МП Сичевський Екологічна ефективність розвитку харчової промисловості в регіоні спеціалізації 2002 Економіка промисловості України.–К.: РВПС …     http://scholar.google.com/scholar?cites=4159735845110034866&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 АО Коваленко Інноваційна діяльність у промисловості України 2002 Економіка промисловості України.–К.: РВПС України …     http://scholar.google.com/scholar?cites=14137319396164835257&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
4 ЄІ Бойко, ФА Важинський Регіональні аспекти інвестиційного забезпечення розвитку промисловості 2001 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=2476354539380330932&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 ЕП Резник Стратегии организационного развития промышленного предприятия 2001 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=17361079176873241759&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ФИ Евдокимов Методика прогнозирования себестоимости добычи угля на шахтах Украины и оценка их конкурентоспособности 2001 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=10916576473332663942&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ЮП Ященко Политика финансовоэкономического регулирования и финансирования угольной промышленности из государственного бюджета 2001 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=12070464264037734052&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ФИ Евдокимов, МЭ Граф Механизм учета неопределенности информации при планировании производства 2001 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=700319890566587150&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 В Ландик Регулювання інноваційної діяльності в регіоні 2001 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=15189096454251639080&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 АИ Амоша Проблемы интеграции приграничных регионов Украины и России 2001 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=18181964757861222466&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 АВ Савчук Конкурентоспособность отраслей промышленного производства: методологические вопросы оценки и анализа 2001 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=13211581634993058532&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 ЛС Ситник Розробка та оцінка варіантів антикризової стратегії реструктуризації підприємства 2000 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=2016619247554650526&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ЛТ Хижняк Жилищно-коммунальные услуги: ситуация в Украине и направления реформирования 2000 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=8844627213372425141&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ВП Скубенко Проявление нелинейности экономических и энергетических характеристик предприятия при сокращении выпуска продукции 2000 економіка промисловості.-Донецьк: ІЕП НАН України     http://scholar.google.com/scholar?cites=11553524918114844931&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 ГМ Скударь, ЗФ Канурная Управленческий учет в системе внутрифирменного менеджмента 1999 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=16893576014696388437&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
3 МІ Іванов, ЛТ Хижняк, ДВ Липницький Ресурсозабезпечення промисловості України 1999 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=1573034962363735738&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ЕВ Кулиш Финансовое обеспечение производства: проблемы оценки и анализа 1999 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=9002731437607587698&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ИП Булеев, НЕ Брюховецкая Проблемы реструктуризации предприятий 1999 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=17687140395347771431&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
2 ОІ Амоша Стратегія економічних перетворень у промисловості України 1998 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=10475737061723276199&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100
1 ЛГ Червова, ЛМ Кузьменко Подходы к формированию экономических основ региональной промышленной политики 1998 Економіка промисловості     http://scholar.google.com/scholar?cites=3915263278785054347&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en&num=100